• nl
  • en

Specials

Naast het grote assortiment machines voor doseren en handling van de producten, bakplaten en andere vormen bouwt V-Technology ook speciaal machines op klantspecificatie. Wij beschouwen uw vraag of uw productieprobleem als een uitdaging om (een deel van) uw proces te automatiseren. Het uitgangspunt hierbij is dat het product van minimaal dezelfde kwaliteit is als het product zoals het was voor de automatisering.

Niet alleen staat V-Technology voor gehele mechanische ontwerp en engineering maar ook de besturing, de software en het bouwen en testen wordt in eigen huis gerealiseerd.

Projecten

Prototype van een automatische opspuitlijn

V-Technology Innovators B.V. en Venema Corporated B.V. ontwikkelen een prototype van een automatische opspuitlijn die zal bestaan uit een cobot met ingebouwde veiligheidsmaatregelen en voorzien van een aangebouwde spuitkop. Daarnaast zal sprake zijn van een transportsysteem en een beluchtingsmachine voor de aanvoer van slagroom of gele room. Gestreefd wordt naar een compacte oplossing.

De cobot zal worden gemonteerd op een solide basis roestvaststalen frame, voorzien van 4 stelvoeten, en zal vast op de grond kunnen worden geplaatst. Dit zal het uitgangspunt vormen voor de gehele opstelling, fixatie en hoofdbesturing. Dit zal het droge deel van de opstelling vormen en zal dus ook niet met water mogen worden afgespoten.

De spuitkop, transportband en beluchtingsmachine zullen aan deze opstelling worden gekoppeld. Dit zal het natte deel van de opstelling vormen dat na afkoppelen en wegrijden kan worden afgespoeld.

Er zal sprake zijn van een multifunctionele machine die met een gering aantal aanpassingen geschikt zal moeten kunnen worden gemaakt voor andere doeleinden (dus niet alleen opspuiten van room, maar ook van andere vloeibare producten zoals jam of gelei).

Er zal sprake zijn van een spuitkop die aan de arm van de cobot zal worden geplaatst. Op de spuitkop zullen spuitjes worden geschroefd. Iedere spuitkop zal pneumatisch afsluitbaar zijn.

De spuitkop zal ten behoeve van reiniging kunnen worden afgekoppeld en gedemonteerd. Met het te ontwikkelen systeem zal een uitgebreid scala aan eindproducten worden geproduceerd waarvoor verschillende spuitkoppen zullen worden ontwikkeld.

Daarnaast zal sprake zijn van een transportsysteem bestaande uit een transportband, kunststof en geanodiseerd aluminium en voorzien van zwenkwielen met rem. Het transportsysteem zal kunnen worden gefixeerd en middels elektrische en pneumatische snelkoppelingen kunnen worden bevestigd aan het frame van de cobot. Motoren en kwetsbare delen zullen worden afgeschermd met een kap.

Ten behoeve van reinigen zal het transportsysteem kunnen worden afgespoeld met water. Middels een detectiesysteem op basis van een fotocel zal het opspuitsysteem in werking treden.

Beluchten zal plaatsvinden middels een beluchtingsmachine. Deze machine zal een variabele mengsnelheid hebben die zal worden gerealiseerd middels een frequentieaandrijving. De pompcapaciteit van de beluchtingsmachine zal variëren tussen 20 en 200 l/h. De machine zal worden voorzien van roestvaststalen zwenkwielen die zullen worden uitgevoerd met een rem. Daarnaast zal de machine worden voorzien van een tank die tevens kan worden gebruikt voor reinigen en spoelen.

 
Prototype snijmachine voor kaas

V-Technology Innovators B.V. ontwikkelt, in samenwerking met Brik Solutions, een prototype van een machine waarmee kaas kan worden gesneden in gelijke stukken met zo min mogelijk handmatige handelingen.

Middels een mes aan de bovenkant wordt beoogd de kaas te kunnen snijden.Waarschijnlijk zal gebruik worden gemaakt van een lineaire geleiding in combinatiemet pneumatiek of een servogestuurde cilinder.

Eén van de aandachtspunten binnen de ontwikkeling zal worden gevormd door het feit dat bij het snijden druk op de kaas wordt uitgeoefend waardoor een kleine torsieoptreedt. Beoogd wordt dit te ondervangen door integreren van een proportioneel regelventiel in combinatie met cilinders. Uit onderzoek zal moeten blijken of hiermee het gewenste resultaat kan worden behaald. Een andere optie zal zijn integreren van een servo.

Daarnaast zal aandacht moeten worden besteed aan de besturing van de te ontwikkelen machine. Deze dient zodanig te worden dat voor het snijden de juiste kaassoort kan worden ingesteld en de werking van de machine hierop wordt afgesteld. Aangezien er vele verschillende kaassoorten zijn zal softwarematig een snijpatroon geprogrammeerd moeten worden wat zal resulteren in gelijke stukken qua grootte. Uitdaging zal niet zo zeer zijn het kunnen verkrijgen van gelijke snijdingen maar het verkrijgen van gelijke stukken kaas. Hiervoor zal eensoftwarematige oplossing moeten worden gevonden.

Andere aspecten waaraan aandacht zal worden besteed zijn:

  • centreren van de kaas
  • opsluiten van de kaas op het plateau
  • keuze snijmes en snijhoek
  • software sequense ten behoeve van snijden

Prototype bindmachine staven

V-Technology Innovators B.V. ontwikkelt een mechanisme waarmee staven over een aanvoerband worden aangevoerd. De staven zullen vervolgens in een nog te bepalen vorm komen. De afgewogen bundels zullen een rond pakket moeten worden. Door een losse bundel al in een V- of U-vorm te vormen zal de kracht van het afbinden naar verwachting minder kunnen zijn. Hierbij komen de staven op een te ontwikkelen weegsysteem. Dit weegsysteem zal een aantal loadcellen bevatten die in lege stand 0 kilo aangeven op een af te lezen scherm. Zodra de aanvoerband begint toe te voeren zal dit oplopen tot de ingestelde waarde. Een nog te bepalen gewicht zal overeenkomen met het juiste aantal staven. Als dat gewicht is bereikt zal een signaal aan het besturingssysteem worden afgegeven en zal de aanvoer worden gestopt.
De aanvoer zal plaatsvinden middels een kettingbaan die op de gewenste lengte zal kunnen worden afgesteld en geleidelijk het weegsysteem zal vullen tot het gewenste gewicht.

Vervolgens zullen de staven door een bundelmachine worden gevoerd waarbij de bundels met PE-band of touw zullen worden afgebonden. Van belang is dat in de tunnel brengen van de staven gecontroleerd zal plaatsvinden. Invoeren van de bundel in de bundeltunnel zal, omdat de bundel al in een U of V vorm ligt, gecontroleerd en halfautomatisch plaatsvinden. De operator dient de bos te begeleiden en het bundelen in werking te zetten door middel van het geven van een signaal. Hierbij wordt gedacht aan een voetpedaal.

 

 

Back to Top