• nl
  • en

Specials

Naast het grote assortiment machines voor doseren en handling van de producten, bakplaten en andere vormen bouwt V-Technology ook speciaal machines op klantspecificatie. Wij beschouwen uw vraag of uw productieprobleem als een uitdaging om (een deel van) uw proces te automatiseren. Het uitgangspunt hierbij is dat het product van minimaal dezelfde kwaliteit is als het product zoals het was voor de automatisering.

Niet alleen staat V-Technology voor gehele mechanische ontwerp en engineering maar ook de besturing, de software en het bouwen en testen wordt in eigen huis gerealiseerd.

 

Projecten

V-Technology Innovators B.V. ontwikkelt, in samenwerking met Brik Solutions, een prototype van een machine waarmee kaas kan worden gesneden in gelijke stukken met zo min mogelijk handmatige handelingen.

Middels een mes aan de bovenkant wordt beoogd de kaas te kunnen snijden.Waarschijnlijk zal gebruik worden gemaakt van een lineaire geleiding in combinatiemet pneumatiek of een servogestuurde cilinder.

Eén van de aandachtspunten binnen de ontwikkeling zal worden gevormd door het feit dat bij het snijden druk op de kaas wordt uitgeoefend waardoor een kleine torsieoptreedt. Beoogd wordt dit te ondervangen door integreren van een proportioneel regelventiel in combinatie met cilinders. Uit onderzoek zal moeten blijken of hiermee het gewenste resultaat kan worden behaald. Een andere optie zal zijn integreren van een servo.

Daarnaast zal aandacht moeten worden besteed aan de besturing van de te ontwikkelen machine. Deze dient zodanig te worden dat voor het snijden de juiste kaassoort kan worden ingesteld en de werking van de machine hierop wordt afgesteld. Aangezien er vele verschillende kaassoorten zijn zal softwarematig een snijpatroon geprogrammeerd moeten worden wat zal resulteren in gelijke stukken qua grootte. Uitdaging zal niet zo zeer zijn het kunnen verkrijgen van gelijke snijdingen maar het verkrijgen van gelijke stukken kaas. Hiervoor zal eensoftwarematige oplossing moeten worden gevonden.

Andere aspecten waaraan aandacht zal worden besteed zijn:

  • centreren van de kaas
  • opsluiten van de kaas op het plateau
  • keuze snijmes en snijhoek
  • software sequense ten behoeve van snijden

Prototype draadbindmachine
VTI ontwikkelt een prototype van een mechanisme waarmee de aanvoer en het afbinden van staven gemechaniseerd kan plaatsvinden. De aanleiding voor dit project is de vraag vanuit de markt om de aanvoer en het afbinden van staven te mechaniseren. Om aan deze vraag te voldoen zal dit geautomatiseerd moeten worden uitgevoerd. Teneinde dit eentonige en zware werk enigszins aantrekkelijk te maken zal hierin een automatiseringsslag moeten worden doorgevoerd. Ook vormt het tekort aan goed productiepersoneel een probleem om aan deze toenemende groei en vraag te voldoen. Om concurrerend in de markt te kunnen blijven is een toenemende mate van automatisering wenselijk. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

 

Back to Top