• nl
  • en

Specials

Naast het grote assortiment machines voor doseren en handling van de producten, bakplaten en andere vormen bouwt V-Technology ook speciaal machines op klantspecificatie. Wij beschouwen uw vraag of uw productieprobleem als een uitdaging om (een deel van) uw proces te automatiseren. Het uitgangspunt hierbij is dat het product van minimaal dezelfde kwaliteit is als het product zoals het was voor de automatisering.

Niet alleen staat V-Technology voor gehele mechanische ontwerp en engineering maar ook de besturing, de software en het bouwen en testen wordt in eigen huis gerealiseerd.

 

Projecten

Prototype draadbindmachine
VTI ontwikkelt een prototype van een mechanisme waarmee de aanvoer en het afbinden van staven gemechaniseerd kan plaatsvinden. De aanleiding voor dit project is de vraag vanuit de markt om de aanvoer en het afbinden van staven te mechaniseren. Om aan deze vraag te voldoen zal dit geautomatiseerd moeten worden uitgevoerd. Teneinde dit eentonige en zware werk enigszins aantrekkelijk te maken zal hierin een automatiseringsslag moeten worden doorgevoerd. Ook vormt het tekort aan goed productiepersoneel een probleem om aan deze toenemende groei en vraag te voldoen. Om concurrerend in de markt te kunnen blijven is een toenemende mate van automatisering wenselijk. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

 

Back to Top